”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

https://www.sverigesmiljomal.se/