OVK är en myndighetsbesiktning som skall utföras regelbundet efter bestämda intervaller.
Syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som är ansvarig för att OVK utförs på fastigheten. Beställaren måste säkerhetsställa att besiktningsmannen som utför kontrollen är certifierad sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets hemsida kan du söka efter certifierade besiktningsmän.