Lagen om energideklaration infördes i Sverige år 2006. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnaden. Boverket har tagit fram reglerna om energideklarationerna och sköter tillsynen av dessa samt energiexperternas oberoende.

Vi på EVR är certifierade via certifieringsorganet Kiwa/Swedcert, Behörighetsnummer: 3709, Behörighetsnivå K (Kvalificerad) för att utföra energideklarationer.

Vi har under årens lopp utfört ett 100-tal energideklarationer av olika storlekar, allt från villor till flerbostadshus till kommersiella fastigheter, kontakta oss gärna för referenser.

För vem?
Småhus  – Alla byggnader som säljs.
Flerbostadshus – Hyres eller bostadsrätter (BRF).
Specialbyggnader över 100kvm – Simhallar, skolor, vårdbyggnader.
Övriga byggnader med nyttjanderätt – Kontor, Butiker & Hotell.
Nya byggnader – Senast två år efter uppförande.


Vad innehåller en energideklaration?
Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om den uppvärmda arean i huset, såkallad A-temp Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, information om radonmätning och OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen i fastigheten. För att underlätta jämförelser mellan olika byggnader finns sedan den 1 januari 2014 ett system
med klassning av energiprestandan. Klassningen är utformad som en skala från A till G där A är den bästa klassen.

När ni beställer en energideklaration via EVR så kommer vi att boka in ett möte i fastigheten som ska energideklareras. Vid mötet så kommer vi att gå igenom det energiunderlag ni har för fastigheten och efter det sker en besiktning av fastigheten, där vi kontrollerar alla delar av fastigheten som påverkar dess energianvändningen.