Energi & Miljö i Roslagen

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Tjänster

Energideklaration

Lagen om energideklaration (2006:985) vars syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Samtliga byggnader som upplåts med nyttjanderätt omfattas av energideklarationen. Även alla egnahem byggnader som säljs. Energideklarationens giltighetstid är 10 år.

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad funktionskontroll som utförs av en certifierad besiktningsman. Samtliga byggnader där personer vistas stadigvarande omfattas av kontrollen. Intervall varierar beroende på typ av system och byggnad.

Konsultation

Omprojektering av luftflöden. Lagstöd vid ombyggnationer.  Radonmätningar. Hjälp vid egenkontroll för fastighetsägare.

Senaste nyheterna

Frisk luft- Riksdagens definition av miljömålet.
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
https://www.sverigesmiljomal.se/